Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les mer

Åpenhetsloven

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2022

 

Organisering og drift

Sørheim Holding er et konsern med felles overordnet administrasjon av fartøyselskapene Selvåg Senior AS og Meløyfjord Fiskeriselskap AS, samt eiendomsselskapet Sørheimbrygga AS.

Selvåg Senior er en kombinert trål og ringnotsnurper som fisker pelagisk fisk. Fiskeriet foregår i Norsk, Britisk, EU, Internasjonalt og Islandsk farvann.  Fisken kjøles ned om bord, som selges via Norges Sildesalgslags markedsplass til produksjonsanlegg på land.

Meløyfjord er et kystfiskefartøy som fisker med snurrevad og not. Fiskeriet foregår i Norsk kystnære farvann, britisk og internasjonalt farvann etter sild, makrell, torsk, sei og hyse samt mindre mengder av andre bunnfiskarter. Båten har fabrikk for bløgging og sløying av hvitfisk. Fisken selges henholdsvis gjennom Norges Sildesalgslag og Råfisklaget til produksjonsanlegg på land. Fartøyet er også med i oljevernberedskap for NOFO.

Sørheimbrygga omfatter notbøteri som driftes av Meløy Notbøteri, samt konsernkontor, kaianlegg lagerområde og tilknyttet eiendom som leies ut til andre bedrifter.

Sørheim Holding AS er også engasjert med mindre andeler i andre selskaper samt noe kapitalplassering i børsnoterte selskap.

 

Retningslinjer og rutiner

Konsernselskapet og fartøysselskapene benytter ISM system for å følge opp sikkerhetsstyring, melding av avvik og varsling. Om bord på fartøyene gjennomføres det også jevnlige vernemøter. Alle ansatte påkreves å bruke disse systemene og gjøre seg kjent med prosedyrene som er relevant for deres stilling, og alle blir involvert i å identifisere risikoer og mulige forbedringer.

Selskapet har en strategi om å prioritere å rekruttere lokalt og gjennom å ha lærlinger hvert år. Dette sammen med at vi støtter lokale lag, foreninger og støttetiltak mener vi er med på å sikre stabil arbeidsstokk som igjen reduserer risiko.

Når det gjelder valg av leverandører foretrekker vi å bruke lokale og mindre bedrifter, da vi erfarer at det er enklere å kommunisere behov og ønsker, og få løst problemer på kort varsel. Ved valg av nye leverandører etterstreber vi å undersøke aktuelle selskaps renomme og verdikjede.

Våre forretningssamarbeid er normalt med andre selskap i samme bransje og region, hvor vi har god oversikt over deres drift og risiko.

 

Resultat av aktsomhetsvurderinger

Vi har gjort aktsomhetsvurderinger for alle leverandører hvor vi i løpet av 12mnd har brukt mer enn 500 000 kr. Av disse er det 3 utenlandske selskap hvor 2 av disse er konsulentselskap med gode arbeidsvilkår, og det siste er skipsverft som vi vurderer har noe, men ikke vesentlig risko for negative konsekvenser. Resterende 14 selskap som ble vurdert har alle lang historie og godt rykte. Vi fant 4 selskap som ikke har offentligjort redegjørelse for egen aktsomhetsvurdering, disse vil vi kontakte, men vi vurderer at det ikke foreligger noen vesentlig risiko for negative konsekvenser fra disse.

Vi har hatt 2 signifikante forretningsforbindelser i siste periode, 1 låneavtale og 1 investering. De involverte selskapene er vurdert til å ikke ha noen vesentlig risiko.

Internt har vi primært norske arbeidstakere, utenom 1 person fra annet EØS-land som er fast ansatt med norske vilkår. Vi har ikke avdekket eller fått meldt om noen signifikant risiko i siste periode.

Sammenfattet har vi ikke avdekket noen faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser.

 

Tiltak etter aktsomhetsvurderinger

Sørheim Holding vil kontinuerlig følge opp at aktuelle leverandører selv har gjennomført aktsomhetsvurderinger. Vi vil stille spørsmål og følge opp selskap vi finner som ikke har gjort påkrevde vurderinger. Administrasjonen vil også jobbe videre med rutiner for aktsomhetsvurderinger, for å sikre at disse blir gjort betimelig for nye leverandører og på nytt for faste leverandører. Vi vil sikre at omfanget av aktsomhetsvurderingene er tilstrekkelig, men heller ikke uhensiktsmessig arbeidskrevende.

For intern virksomhet vil vi utarbeide en mer detaljert redegjørelse i forbindelse med bærekraftsrapport for 2023 som gjennomgår aktuelle momenter.

Christian Sørheim har det overordnede ansvar for gjennomføring av aktsomhetsvurderingene. Spørsmål knyttet til åpenhetsloven kan rettes til cs@sorheimholding.no

 

 

Signeres elektronisk av styret

Kontakt oss

Her kan du legge inn en tekst som vises på alle sider der du har aktivert høyrekolonne og kontaktboks. Innhold i denne boksen redigerer du i publiseringssystemet under Moduler > Høyrekolonne kontaktboks.

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå