Srheim Holding
Srheim Holding 2017

Velkommen til Sørheim Holding

Sørheim Holding er et fiskerikonsern som holder til på Halsa i Meløy kommune i Nordland.

Konsernet har en lang og flott historie bak seg, og har blitt en betydelig del av sysselsetningen i hjembygda. Det har bl. a landsdelens største og nyeste notbøteri. I tillegg er konsernet med på å opprettholde fisketradisjonen i kommunen.

Selvåg Senior og Meløyfjord er skip som konsernet eier. Dette er moderne skip, med topp utstyr og flotte forhold for de ansatte ombord.