Sørheim Holding
Sørheim Holding 2017

Selvåg Senior

Image

MS Selvåg Senior, N-24-ME ble døpt på Halsa 27. september 1999, kjenningssignal er LJXV.
Dette er rederiets 5. fartøy siden starten i 1952 hvor Alfred Sørheim da anskaffet mk Selvåg som var på 70 fot.
Båten har følgende dimensjoner:

 • Lgd. 67,4 m, brd,. 13m, 1996 brt, 9 lastetanker på til sammen 2000 m3
 • 12 lugarer med dusj og toalett
 • Normal bemanning på 10 som jobber i turnus 1 mnd om bord og 1 mnd fri, til sammen 21 mann
 • Fremdriftsmaskiner i Wartsila 12V32 på 5520KW
 • Rolls Royce sidepropeller, akter 900 Kw og forut 800 Kw
 • Winsje utrustning fra Rolls Royce Brattvåg
 • Triplex nothaler og kraner
 • Broutrustninger består av Kajo, Furuno og Simrad fiskeletingsutstyr og Scanmar fangstkontroll
 • Sailor Radiostasjon, satelitt kommunikasjon med tv internett og telefon
 • Radar utrustning fra Decca
 • Kartplottere fra Olex og Sodena

MS Selvåg Senior er et topp moderne fiskefartøy med meget høy kvalitet på innredning og utstyr.

Fartøyet deltar i fiske etter lodde, nvg sild, nordsjø sild, makrell og hestmakrell med ringnot. Med pelagisk trål fisker vi etter kolmule og kvitlaks. 95% av fangstverdien går til konsum mens resten går til laksefòr industrien.

Rederiet har fulle rettigheter i disse fiskeriene.