Sørheim Holding
Sørheim Holding 2017

Sørheim Holding

For over 50 år siden startet oppbyggingen av det som skulle bli et stort rederi med stor betydning både for fiskeindustrien og kommunen.

Konsernet har en lang og flott historie bak seg, og har blitt en betydelig del av sysselsetningen i hjembygda. Konsernet er blandt annet medeier i landsdelens største og nyeste notbøteri. I tillegg er konsernet med på å opprettholde fiskeritradisjonen i kommunen.

Borghild og Alfred SørheimBorghild og Alfred Sørheim, tidlig på 1960-tallet.
Den som la grunnlaget for denne virksomheten, var Alfred Sørheim fra Halsa. Seint og tidlig var han på farten på de nære fjordene – Bjærangfjord, Skarsfjord og Holandsfjord – med den åpne småbåten sin. Alfreds filosofi var enkel og grei: han ville bygge seg opp og med tiden bli mer enn en "heimsjyfisker".

I dag sitter konsernet med toppmoderne fartøyer for ringnot- og trålfiske.