Sørheim Holding
Sørheim Holding 2017

VÃ¥rt samfunnsansvar

Som en hjørnesteinsbedrift i et lite samfunn som Halsa i Meløy kommune er det viktig for Sørheim Holding å være bevist vårt ansvar utover det å tjene penger.

Hva betyr dette i praksis?

ImageDe ansatte er og blir vår fremste ressurs. Derfor er det også viktig at våre ansatte har høyest mulig grad av trivsel på arbeidsplassen. Denne tankegangen har ført til at vi opplever stor etterspørsel ved utlysning av ledige stillinger. Vi har også satset sterkt på lærlingeordningen.

For å påvirke miljøet minst mulig i forbindelse med vår aktivitet har vi ett bevist forhold til avfallshåndtering, vi har også installert varmepumper og utarbeidet rutiner som gjør at vårt energinivå ligger på et minimum av hva denne type virksomhet krever.

Et primært ansvarsområde for bedrifter er økonomi. Uten økonomisk overskudd vil bedriften ikke overleve. Det økonomiske ansvaret går blant annet ut på å gi maksimal avkastning på eiernes aksjer, sikre maksimalt overskudd for bedriften og bidra til stadige forbedringer.

Konsernet bidrar også til å fremme menneskelig velferd og opptrer i henhold til det omgivelsene anser som gode samfunnsmedlemmer. Filantrop betyr menneskevenn, og kan billedliggjøres gjennom økonomisk eller ressursmessig støtte til samfunnsnyttige aktiviteter som kulturelle, idrettslige eller forskningsmessige virksomheter.

Som en slags oppsummering vårt samfunnsansvar kan vi si at det går på at Sørheim Holding tar beslutninger og utfører handlinger som ikke bare går direkte på økonomisk avkastning, men også samfunn og natur.

For oss har det alltid vært viktig å opptre moralsk i forhold til alle våre interessenter.

Dette er bare noen konsekvenser av hva vi mener med å vise samfunnsansvar. Men det er hele filosofien og den kontinuerlige tankegangen med fokus på å hjelpe til der vi kan – selv om det ikke alltid er motivert ut fra profitt hensyn, som kjennetegner Sørheim Holdings langsiktige horisont.