Sørheim Holding
Sørheim Holding 2017

Våre visjoner, verdier og vår identitet

Image

Visjon

Vår visjon er å bidra positivt til vårt lokalmiljø og å bygge kystnorge

 

Våre verdier og vår identitet

Som en hjørnesteinsbedrift i et lite samfunn som Halsa i Meløy kommune, er det viktig for Sørheim Holding å være bevisst på vårt ansvar ut over det å tjene penger.

 

Vi vil:

  • Tenke helhetlig og langsiktig
  • Vise samfunnsansvar ved å være i forkant av etiske normer
  • Bidra til vårt lokalsamfunn
  • Drive miljømessig forsvarlig og følge offentlige regler
  • Involvere de ansatte i virksomheten
  • Drive god og målrettet profilering av bedriften og næringen
  • Satse på lokal rekrutering av arbeidskraft og kompentanseutvikling