Sørheim Holding
Sørheim Holding 2017

Administrasjon

Egil Sørheim

Daglig leder
Mobil: 915 62330
Mail: egil@sorheimholding.no

Roald Johan Kristensen

Økonomisjef.
Mobil: 918 34156
Mail: roald@sorheimholding.no

Toril Halseth

Mail: toril@sorheimholding.no

Sissel Anette Johansen

Mail: sissel@sorheimholding.no

Generell firmakontakt

Sentralbord - 757 21920
Mail: postmaster@sorheimholding.no