Sørheim Holding
Sørheim Holding 2017

Historie

Anfinn Myrvang har skrevet en historiebok om Sørheims virksomhet på havet gjennom et langt liv

Med saltvann i blodetForord til boken

På 1950 og –60-tallet fantes flere store fiskebåtrederier i Meløy. Man snakket om «Sildeadelen», og blant disse var Sørheim-rederiet på Halsa, med Alfred og senere Odd i spissen.

«Sildeadelen» ble så godt som borte etter hvert, men en av de
gamle rederne som valgte å stå på videre var Sørheim. I dag er dette rederiet ett av tre moderne fiskebåtrederier som er igjen i kommunen. Felles for alle disse tre er at de har stått for store investeringer med hensyn til modernisering og nybygg på skipssiden, samtidig med at myndighetene har lagt til rette for å skaffe fartøyene «levelige» kvoteordninger.

Fra en sped begynnelse med åpen spissbåt for over 50 år siden har Sørheimfamilien bygd seg opp til et rederi som i dag sitter med to toppmoderne fartøy for ringnot- og trålfiske. Virksomheten, som nå er organisert som konsern, omfatter også landsdelens største og nyeste notbøteri.


Både rederikontorer, hjemmehavn og bøteri er lokalisert til heimbygda, Halsa i Meløy. Sørheims virksomhet, med sine vel 50 ansatte, er etter hvert blitt en betydelig del av sysselsettingen i bygda. Samtidig er rederiet med og opprettholder det som er igjen av fiskeritradisjonene i Meløy.

Denne boka gir noen glimt inn i disse tradisjonene og menneskene bak. Vi møter også en bedriftsledelse som er opptatt av
verdiskaping i lokalsamfunnet og som ser det som viktig at virksomheten er fremtidsrettet, attraktiv og konkurransedyktig.

En takk til alle som har møtt en spørrelysten bokskriver med den største velvilje. Mange har ofret timer med å lete frem stoff og bilder, ikke minst Egil. Takk for tålmodighet overfor landkrabben.

Engavågen, juli 2005.
Anfinn Myrvang

Les hele historien her...