Sørheim Holding
Sørheim Holding 2017

Eierinteresser

Sørheim Holding har eierinteresser i følgende selskap:

 • Selvåg Senior AS
  • 100 % eierskap
  •  

 • Meløyfjord Fiskeriselskap AS
  • 100 % eierskap
  •  

 • Norhamn AS
  • 100 % eierskap
  •  

 • Sørheimbrygga AS
  • 100 % eierskap
  •  

 • Pors Eiendom
  • 100 % eierskap
  •  

 • Meløy Notbøteri AS
  • 34 % eierskap
  •  

 • Nofir AS
  •  6,38 %