Sørheim Holding
Sørheim Holding 2017

Bilder fra båten

Image

Image
Sjefen selv i styrhuset - Roger Larsen.