Sűrheim Holding
Sűrheim Holding 2017

Rekruttering, en langsiktig og kontinuerlig oppgave.

Vi har gjennom mange Är lagt stor vekt pÄ Ä ta inn lÊrlinger.

Dette er en sentral del av vår rekrutteringsstrategi og siden 1997 har vi tatt inn lærlinger både i fiskeri og motormannsfaget. Disse utgjør nå en viktig og økende del av våre ansatte, og mange tar nå videre utdannelse som maskinist eller navigatør.

Vi har til nå hatt 17 lærlinger hvorav to fortsatt er lærlinger. 13 lærlinger har tatt fagbrev hvor syv av disse til nå har tatt videre utdannelse til maskinist eller navigatør.