SÝrheim Holding
SÝrheim Holding 2017

Jobb eller lærlingeplass?

Vi ansetter fortrinsvis lærlinger, og har siden 1997 tatt inn 17 lærlinger. Av disse er 1 forsatt på lærlingekontrakt og 7 har fått fast ansatt i selskapet.

Utplassering på en av våre båter?

Vi har en partnerskapsavtale med Meløy videregående, avdeling Inndyr. Dette innebærer at skolen sender elever på utplassering på våre båter. Elevene får da direkte kjennskap til yrket og et godt grunnlag for sitt yrkesvalg. Fos oss er det viktig at søkeren har lite fravær og gode karakterer samt viser engasjement og interesse under en slik utplassering. For å bli fisker er det også viktig å være i brukbar fysisk form.

Søk lærlingeplass.

Send oss en skriftlig søknad om lærlingeplass med opplysninger om dine ønsker og mål sammen med de vanlige vedleggene som vitnemål m.m.

Søke jobb

Rekruttering av ansatte utenom lærlinger gjøres fortinsvis gjennom utlysning av ledig stilling gjennom NAV, avisannonser og egen nettside.

Ta gjerne kontakt med oss på 75 72 19 20 hvis du ønsker nærmere informasjon om jobb eller lærlingeplass. Ytterligere informasjon om fiskerifaget finner du hos våre ressurs- og samarbeidspartnere.

ImageUtdeling av fagbrev til Mikal Mikalsen som har fullført sin lærlingetid ombord i Selvåg Senior